Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι…