Ανακαίνιση οδικού τμήματος στο δρόμο Χλωμό- Μαυρόγερο- Τσιάτιστα